Algemene voorwaarden

Toepassing van de algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en behandelingsovereenkomst bij Full Beauty Clinics.
 2. Full Beauty Clinics heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. Van de algemene voorwaarden mag alleen worden afgeweken wanneer Full Beauty Clinic hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Resultaten behandeling

 1. Alle behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis, dus geen resultaatverbintenis. Ieder persoon is anders waardoor het resultaat bij ieder persoon verschilt. Er kan geen garantie worden gegeven op een resultaat. Er kunnen ten alle tijden complicaties optreden.
 2. Het kan nodig zijn om na een behandeling een aanvullende behandeling uit te laten voeren voor een goed eindresultaat.

Behandelingsovereenkomst

 1. Een patiënt tekent een behandelingsovereenkomst. Behandelaars worden nimmer contractpartij van de patiënt.
 2. Full Beauty Clinics heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door een derde.

Medewerkingsplicht

 1. De patiënt geeft Full Beauty Clinics inlichting en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst en volgt de adviezen van Full Beauty Clinics op.
 2. De patiënt dient zich te legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs voorzien van een BSN-nummer. Indien een patiënt geen legitimatiebewijs kan tonen mag Full Beauty Clinics de behandelingsovereenkomst opschorten. De eventuele kosten daarvan komen voor rekening van de patiënt.

Wijzigen, annuleringen en no show van een afspraak

 1. Indien de patiënt de afspraak wil annuleren of wijzigen, dient de patiënt dit minimaal 24 uur voor de behandeling aan te geven.
 2. Wanneer de patiënt een aanbetaling heeft gedaan voor een behandeling en zich toch bedenkt, dient de patiënt dit binnen 24 uur na de aanbetaling te melden bij: contact@fullbeautyclinics.nl. In dat geval restitueert Full Beauty Clinics de aanbetaling en wordt de behandeling geannuleerd. Mocht dit niet binnen 24 uur worden geannuleerd dan gaat Full Beauty Clinics ervan uit dat de behandeling door gaat en vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats.
 3. Indien de patiënt niet op de afspraak op komt dagen mag Full Beauty Clinics hier een boete factuur voor sturen van minimaal 50 euro voor declareren. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling.

Geheimhouding

 1. Full Beauty Clinics voldoet aan haar geheimhouding, tenzij het recht de kliniek tot het doorbreken van deze geheimhouding verplicht.
 2. Full Beauty Clinics heeft het recht om informatie te gebruiken voor statistische doeleinden. Hierbij zal geen enkele statistiek te herleiden zijn tot een individuele patiënt.
 3. Er is een aparte Privacy Policy die weergegeven staat op de website.

Prijswijziging

 1. Full Beauty Clinics heeft het recht zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met de patiënt.

Klachtenregeling

 1. Full Beauty Clinics beschikt over een klachtenregeling die beschreven staat op de website.
 2. Klachten met betrekking tot een behandeling dienen volledig, tijdig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden voldaan, via het klachtenformulier op de website of per post.
 3. Full Beauty Clinics reageert uiterlijk binnen 1 week op een klacht.
 4. Full Beauty Clinics is verzekerd voor aansprakelijkheid bij DAK bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Daarnaast zijn alle behandelaars en artsen van Full Beauty Clinics verzekerd en aangesloten bij de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde).

Betalingsregeling

 1. Bij Full Beauty Clinics moet de patiënt direct na de behandeling afrekenen. Dit kan alleen contant of met pin. Het is soms mogelijk om later of in termijnen te betalen, dit gaat alleen in overleg met het management.

Disclaimer

Full Beauty Clinics streeft naar optimale resultaten van de behandelingen die wij uitvoeren. Deze verschillen echter per persoon, zijn afhankelijk van leeftijd, huidtype en opbouw van de huid en kunnen niet altijd worden gegarandeerd. Deze disclaimer is van toepassing op alle informatie op de website van Full Beauty Clinics.

Afspraak
maken