Bij Full Beauty Clinics doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

  • U kunt erop rekenen dat we uw klacht altijd serieus nemen en strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens
  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden
  • Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren
  • Bij een botox behandeling heeft u recht op een afspraak bij de arts voor een touch-up na 4 weken vervalt de gratis touch up en bereken wij halve zone

Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Bespreek eerst de klacht met de direct betrokkene of diens verantwoordelijke. Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot het management van Full Beauty Clinics.

Afspraak
maken